Cây Cắm Nhang (Hương), Vòng Bằng Đồng (chữ phúc)

70.000